Αρχική

Καλώς Ήρθατε

Το Εργαστήριο Διαχείρισης Κινδύνων και Ασφαλίσεων του Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης αποτελεί μια ώριμη εξέλιξη στην ανάπτυξη των σχετικών γνωστικών αντικειμένων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Τόσο στο προπτυχιακό όσο και στο μεταπτυχιακό επίπεδο σπουδών, το Πανεπιστήμιο Πειραιώς αποτελεί τον πρωτοπόρο εκπαιδευτικό οργανισμό της χώρας στα αντικείμενα της διαχείρισης των κινδύνων, της ασφάλισης και του αναλογισμού.

ΕΡΕΥΝΑ

Βιβλία

Nektarios M, Tinios P / (2020)
The Greek Pension Reforms: Crises and NDC Attempts Awaiting Completion (included in Progress and Challenges of Nonfinancial Defined Contribution Pension Schemes : Volume
Washington DC - World Bank Group
Μ Νεκτάριος, Π Τήνιος και Γ. Συμεωνίδης / (2018)
Συντάξεις για Νέους. Ένα Αναπτυξιακό Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης.
Αθήνα - Εκδόσεις Παπαζήση
Π Τήνιος | (2017)
Συντάξεις
Αθήνα - Εκδόσεις Παπαδοπούλου
Μ Νεκτάριος | (2016)
Μεθοδολογία Διαχείρισης Κινδύνων Επιχειρήσεων
Αθήνα - Εκδόσεις Παπαζήση
Μ Νεκτάριος | (2014)
Ιδιωτική Ασφάλιση και Διαχείριση Κινδύνων
Αθήνα - Εκδόσεις Παπαζήση

Άρθρα

P Xenos, J Yfantopoulos, M Nektarios, N Polyzos, P Tinios, A Constantopoulos | (2017)
Efficiency and productivity assessment of public hospitals in Greece during the crisis period 2009–2012. Cost Effectiveness and Resource Allocation 15 (1), 6
P Xenos, M Nektarios, A Constantopoulos, J Yfantopoulos | (2016)
Two-stage hospital efficiency analysis including qualitative evidence: A Greek case. Journal of Hospital Administration 5 (3), 1
Nektarios Μ, Xenos P, Nektarios G, Poulakis K, Chouzouris M | (2015)
Efficiency Analysis of Lloyd’s Syndicates: a Comparison of DEA and SFA Approaches. Spoudai, 65(1):27-46
Κ. Πουλάκης, M. Χουζούρης, A. Κωνσταντόπουλος, K. Δασκαλοπούλου, Π. Ξένος, Ν. Πολύζος | (2015)
Μοντέλα γραμμικής παλινδρόμησης στην πρόγνωση της εξέλιξης του ΟΕΜ μέσω των δεικτών ΤΝΙ, CRP, AST. Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής, 32(1):92-95.
Π. Ξένος, Μ. Νεκτάριος, Ν. Πολύζος, Ι. Υφαντόπουλος | (2014)
Σύγχρονες Μέθοδοι Χρηματο-δότησης Νοσοκομείων, Ανταγωνισμός και Οικονομικά Κίνητρα. Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής, 31(2):172-185.

Συνέδρια - Παρουσιάσεις

M Nektarios | (2020)
Social Security and Pensions after the Coronavirus hit. “The Silver Tsunami: Overcoming the waves of an ageing population in the shadow of Covid-19”
Economist Summit, Athens
P Tinios | (2020)
Healthcare Systems in a World of Ageing Population. “The Silver Tsunami: Overcoming the waves of an ageing population in the shadow of Covid-19”
Economist Summit, Athens
Μ. Νεκτάριος, Σ. Χατζηκωνσταντινίδης, Π. Τήνιος, Π. Ξένος | (2019)
Συμπράξεις Δημόσιου-Ιδιωτικού Τομέα στην ασφάλιση φυσικών καταστροφών:η περίπτωση της Ελλάδος.
2ο Επιστημονικό Συνέδριο για την Μείωση της Διακινδύνευσης από τις Καταστροφές στην Ελλάδα, Πανεπιστήμιο Αθηνών
Κωνσταντόπουλος , Π. Ξένος, A. Βοζίκης, Ι. Υφαντόπουλος | (2018)
Ο Αντίκτυπος της Κρίσης στις Δαπάνες για την Υγεία: Ομαδοποίηση Χωρών του ΟΟΣΑ με βάση Διάφορους Υγειονομικούς Παράγοντες.
2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Τεχνολογίας, Οικονομίας και Διοίκησης, Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Π. Ξένος | (2017)
Το μέλλον της ασφάλισης στην υγειονομική περίθαλψη: συμπληρωματικότητα και ανταγωνισμός μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Forum για τα Οικονομικά και της Πολιτικές Υγείας, Καμένα Βούρλα

Νέα - Ανακοινώσεις

21/07/2020
Νέο κεφάλαιο των Καθηγητών κκ. Νεκτάριου Μ...
Νέο κεφάλαιο των Καθηγητών κκ. Νεκτάριου Μιλτιάδη και Τήνιου Πλάτωνα με τίτλο «The Greek Pension Reforms:...
21/07/2020
Πιστοποίηση Πραγματογνωμόνων
Ο Ελληνικός Σύλλογος Πραγματογνωμόνων & Διακανονιστών Ζημιών ανακοινώνει πως όλοι οι συμμετέχοντες στ...
22/02/2019
Το ασφαλιστικό και η ανάπτυξη απαιτούν συν...
του Μιλτιάδη Νεκτάριου*Στη χώρα όπου έχει συμβεί η μεγαλύτερη καταστροφή του συστήματος συντάξεων στη μετ...
22/02/2019
Επενδύσεις και σύστημα συντάξεων
του Μιλτιάδη Νεκτάριου*Για τη μεταμνημονιακή Ελλάδα τίθενται τρία ερωτήματα: α) πόσο διαφορετική θα είναι...