Άρθρα

P Xenos, J Yfantopoulos, M Nektarios, N Polyzos, P Tinios, A Constantopoulos | (2017)
Efficiency and productivity assessment of public hospitals in Greece during the crisis period 2009–2012. Cost Effectiveness and Resource Allocation 15 (1), 6
P Xenos, M Nektarios, A Constantopoulos, J Yfantopoulos | (2016)
Two-stage hospital efficiency analysis including qualitative evidence: A Greek case. Journal of Hospital Administration 5 (3), 1
Nektarios Μ, Xenos P, Nektarios G, Poulakis K, Chouzouris M | (2015)
Efficiency Analysis of Lloyd’s Syndicates: a Comparison of DEA and SFA Approaches. Spoudai, 65(1):27-46
Κ. Πουλάκης, M. Χουζούρης, A. Κωνσταντόπουλος, K. Δασκαλοπούλου, Π. Ξένος, Ν. Πολύζος | (2015)
Μοντέλα γραμμικής παλινδρόμησης στην πρόγνωση της εξέλιξης του ΟΕΜ μέσω των δεικτών ΤΝΙ, CRP, AST. Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής, 32(1):92-95.
Π. Ξένος, Μ. Νεκτάριος, Ν. Πολύζος, Ι. Υφαντόπουλος | (2014)
Σύγχρονες Μέθοδοι Χρηματο-δότησης Νοσοκομείων, Ανταγωνισμός και Οικονομικά Κίνητρα. Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής, 31(2):172-185.
Chadjiconstantinidis Stathis, Papaioannou D. Apostolos | (2013)
"On a perturbed by diffusion compound Poisson risk model with delayed claims and multi-layer dividend strategy". Journal of Computational and Applied Mathematics, Vol. 253, 26-50.
M Nektarios | (2012)
Greece: The NDC Paradigm as a Framework for a Sustainable Pension System. Nonfinancial Defined Contribution Pension Schemes in a Changing Pension World
A Petseti, M Nektarios | (2012)
Proposal for a national earthquake insurance programme for Greece. The Geneva Papers on Risk and Insurance-Issues and Practice 37 (2), 377-400
Chadjiconstantinidis Stathis, Spyridon Vrontos | (2012)
"On a renewal risk process with dependence under Farlie-Gumbel-Morgenstern Copula". Scandinavian Actuarial Journal, DOI: 10.1080/03461238.2012.663730, p.p. 34
M Nektarios | (2011)
A catastrophe insurance system for the European Union. Asia-Pacific Journal of Risk and Insurance 5 (2)
CP Barros, M Nektarios, A Assaf | (2010)
Efficiency in the Greek insurance industry. European Journal of Operational Research 205 (2), 431-436
M Nektarios, CP Barros | (2010)
A Malmquist index for the Greek insurance industry. The Geneva Papers on Risk and Insurance-Issues and Practice 35 (2), 309-324
M Nektarios | (2010)
A growth theory for the insurance industry. Risk Management and Insurance Review 13 (1), 45-60
M Nektarios | (2010)
Deregulation, insurance supervision and guaranty funds. The Geneva Papers on Risk and Insurance-Issues and Practice 35 (3), 452-468
Chadjiconstantinidis Stathis, Papaioannou D. Apostolos | (2009)
«Analysis of the Gerber-Shiu function and dividend barrier problems for a risk process with two-classes of claims». Insurance: Mathematics and Economics 45, 470-484.
Chadjiconstantinidis Stathis, Pitselis Georgios | (2009)
«Further improved recursions for a class of compound Poisson distributions». Insurance: Mathematics and Economics 44, No2, 278-286.
MR Borges, M Nektarios, CP Barros | (2008)
Analysing the efficiency of the Greek life insurance industry. European Research Studies 11 (3), 35
M Nektarios | (2007)
Public Pensions and Labor Force Participation: The Case of Greece. The Geneva Papers on Risk and Insurance-Issues and Practice 32 (4), 553-569
Chadjiconstantinidis Stathis, Politis Konstantinos | (2007)
«Two-sided bounds for the deficit at ruin in the renewal risk model». Insurance: Mathematics and Economics 41, No1, 41-52.
Chadjiconstantinidis Stathis, Politis Konstantinos | (2005)
«Non-exponential bounds for stop-loss premiums and ruin probabilities». Scandinavian Actuarial Journal, No5, 335-357.