Βιβλία

Nektarios M, Tinios P / (2020)
The Greek Pension Reforms: Crises and NDC Attempts Awaiting Completion (included in Progress and Challenges of Nonfinancial Defined Contribution Pension Schemes : Volume
Washington DC - World Bank Group
Μ Νεκτάριος, Π Τήνιος και Γ. Συμεωνίδης / (2018)
Συντάξεις για Νέους. Ένα Αναπτυξιακό Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης.
Αθήνα - Εκδόσεις Παπαζήση
Π Τήνιος | (2017)
Συντάξεις
Αθήνα - Εκδόσεις Παπαδοπούλου
Μ Νεκτάριος | (2016)
Μεθοδολογία Διαχείρισης Κινδύνων Επιχειρήσεων
Αθήνα - Εκδόσεις Παπαζήση
Μ Νεκτάριος | (2014)
Ιδιωτική Ασφάλιση και Διαχείριση Κινδύνων
Αθήνα - Εκδόσεις Παπαζήση
Α Κυριαζής και συν | (2012)
Η διδασκαλία και μάθηση των θετικών επιστημών με τη βοήθεια του υπολογιστή. Μοντελοποίηση, προσομοίωση και εφαρμογές
Εκδόσεις Παπαζήση.
Μ Νεκτάριος | (2010)
Διοικητική Κινδύνων και Ασφαλίσεις Επιχειρήσεων
Αθήνα - Εκδόσεις Σταμούλη
Π Τήνιος | (2010)
Ασφαλιστικό Μια μέθοδος ανάγνωσης
Αθήνα - Εκδόσεις Κριτική
Μ Νεκτάριος | (2008)
Ασφαλιστική Μεταρρύθμιση με Συναίνεση και Διαφάνεια
Αθήνα - Εκδόσεις Παπαζήση
Α Κυριαζής | (2006)
Εφαρμοσμένη γραμμική άλγεβρα
Αθήνα - Εκδόσεις Interbooks
Μ Νεκτάριος | (2005)
Ασφαλίσεις Ζωής και Υγείας
Αθήνα - Εκδόσεις Σταμούλη
Α Κυριαζής | (2004)
Στοιχεία απειροστικού λογισμού, Συναρτήσεις μιας μεταβλητής
Εκδόσεις Interbooks
Π Τήνιος | (2003)
Ανάπτυξη με αλληλεγγύη. Ένα πλαίσιο για τις συντάξεις του νέου αιώνα
Αθήνα - Εκδόσεις Παπαζήση
Π Τήνιος | (2001)
Κοινωνία, οικονομία, συντάξεις: Κρυμμένος θησαυρός;
Αθήνα - Εκδόσεις Παπαζήση