Μία START UP που ξεκίνησε από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς.

26/04/2018Μία START UP που ξεκίνησε από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς.Ένα επιστημονικό πρόγραμμα του ΠΑΠΕΙ για τα «ανοιχτά δεδομένα», E-LOD Executive, εξελίχθηκε σε μια πρώτης γραμμής START UP εταιρεία, με την ονομασία LINKED BUSINESS, η οποία αναμένεται να κυριαρχήσει στον τομέα της Επιχειρηματικής Πληροφόρησης στην χώρα μας.

Ζητήσαμε από την νέα εταιρεία να ετοιμάσει μια ακτινογραφία των ασφαλιστικών επαγγελμάτων που σχετίζονται με την ασφαλιστική αγορά για την περίοδο 1.1.2017 μέχρι 1.1.2018. Με βάση τους 35 σχετικούς ΚΑΔ της Εφορίας, προέκυψαν 21.636 πάσης φύσεως επιχειρήσεις σχετικές με την ασφαλιστική αγορά.

Από τον πλούτο των στοιχείων που παρατίθενται στην επισυναπτόμενη έκθεση, αντλούνται πολύτιμα στοιχεία για την έναρξη/διακοπή λειτουργίας των επιχειρήσεων, καθώς και την γεωγραφική θέση των επιχειρήσεων, με διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας. Δίνεται η δυνατότητα διερεύνησης των διασυνδέσεων των ασφαλιστικών δραστηριοτήτων με συναφείς δραστηριότητες. Διαπιστώνεται η διαχρονικότητα των ασφαλιστικών δραστηριοτήτων: η αρχαιότερη εταιρεία είναι η ΕΘΝΙΚΗ (127 ΈΤΗ), ενώ ακολουθεί ο Ελαιουργικός Αμπελουργικός Αγροτικός Συνεταιρισμός Πατρών (99 έτη) και ο Ελαιουργικός Πιστωτικός Συνεταιρισμός Πτελεού (93 έτη).

ΙΔΕΑ: η εν λόγω Εταιρεία μπορεί να ετοιμάσει με ευκολία μια εφαρμογή για τον εντοπισμό και την παρουσίαση των επαγγελματιών ασφαλιστών σε όλους τους Νομούς της χώρας, ούτως ώστε οι πολίτες να έχουν μια πλήρως επικαιροποιημένη βάση πληροφοριών. Η λύση αυτή θα τονίσει την ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ της ασφαλιστικής αγοράς.

Επισυνάπτεται στην παρούσα ανακοίνωση μέρος της παραπάνω μελέτης καθώς και περισσότερες λεπτομέρειες για την λειτουργία του ερευνητικού έργου.


Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου Διαχείρισης Κινδύνων και Ασφαλίσεων

Μιλτιάδης Νεκτάριος
Καθηγητής Ασφάλισης Πανεπιστημίου Πειραιώς