Βιβλία8

07/12/2017Βιβλία8
Α Κυριαζής | (2006)
Εφαρμοσμένη γραμμική άλγεβρα
Αθήνα - Εκδόσεις Interbooks