Επιστημονικό Προσωπικό

Επιστημονικό Προσωπικό

Μιλτιάδης Νεκτάριος

Ο Μιλτιάδης Νεκτάριος είναι Καθηγητής του Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου   Πειραιώς   και   διευθυντής   του Εργαστηρίου Διαχείρισης Κινδύνων και Ασφάλισης (LabRMI).

Ο Μιλτιάδης Νεκτάριος είναι Καθηγητής του Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς και διευθυντής του Εργαστηρίου Διαχείρισης Κινδύνων και Ασφάλισης (LabRMI). Απόφοιτος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (πρώην ΑΣΟΕΕ) και κάτοχος διδακτορικού διπλώματος του TEMPLE University(Philadelphia USA), έχει ειδικευθεί στην ιδιωτική και κοινωνική ασφάλιση και στη δημόσια οικονομική. Διετέλεσε διευθύνων σύμβουλος στη Χρηματιστηριακή Β. Ελλάδος (1991-93) και στην Εθνική Ασφαλιστική (1993-99), Διοικητής του ΙΚΑ (1999-2004) καθώς και Πρόεδρος της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (1993-96) και της ΑΕΔΑΚ Ασφαλιστικών Οργανισμών (2000-2004). Πρ. Μέλος της επιτροπής για την μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού συστήματος (2015). Είναι συγγραφέας αρκετών βιβλίων και τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα καλύπτουν τις περιοχές των εφαρμογών της θεωρίας διαχείρισης των κινδύνων, της σύγκλισης ασφαλιστικών και χρηματοοικονομικών αγορών, της κοινωνικής ασφάλισης για συντάξεις και των συστημάτων υπηρεσιών υγείας. Μελέτες του έχουν δημοσιευθεί από την Παγκόσμια Τράπεζα (World Bank) και επιστημονικά περιοδικά υψηλού κύρους όπως τα εξής: European Journal of Operational Research, The Geneva Papers on Risk and Insurance - Issues and Practice, Risk Management and Insurance Review, Asia-Pacific Journal of Risk and Insurance, Journal of Insurance Regulation, International Journal of Social Economics, The Journal of Risk Finance, Cost Effectiveness and Resource Allocation, Journal of Hospital Administration, και άλλα.

Αθανάσιος Κυριαζής

O Αθανάσιος Κυριαζής είναι Ομότιμος Καθηγητής του Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου   Πειραιώς   με   γνωστικό   αντικείμενο   Εφαρμοσμένα   Μαθηματικά   και   Νέες   Τεχνολογίες.

O Αθανάσιος Κυριαζής είναι Ομότιμος Καθηγητής του Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς με γνωστικό αντικείμενο Εφαρμοσμένα Μαθηματικά και Νέες Τεχνολογίες. Είναι πτυχιούχος του Πανεπιστημίου Αθηνών από το Τμήμα Μαθηματικών και Διδάκτορας του ιδίου Πανεπιστημίου. Έχει διατελέσει επισκέπτης Ερευνητής Πανεπιστημίων των ΗΠΑ (ενδεικτικά του University of Maryland, SUNY Buffalo), της Αγγλίας, της Τσεχίας, της Τουρκίας κλπ. Διετέλεσε Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας στο Υπ. Ανάπτυξης (2019 - σήμερα), Ειδικός Γραμματέας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (2004-2008), Ειδικός Γραμματέας Ανώτατης Εκπαίδευσης (2008-2009). συντονιστής Πολιτικής Επιμόρφωσης και Ομάδων Μελετών του Ινστιτούτου Δημοκρατίας «Κωνσταντίνος Καραμανλής» (2010 - ). Μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Κέντρου Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΚΑΝΕΠ) της ΓΣΕΕ (2010 - ). Μέλος της Επιτροπής για τη σύνδεση Εκπαίδευσης και Παραγωγής του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (1998-2004). Επιστημονικός Σύμβουλος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (1999-2001). Αντιπρόεδρος του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (1992-1993). Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Σιβιτανιδείου Σχολής (1990-1994). Εξωτερικός Συνεργάτης - Σύμβουλος Επιχειρήσεων και διαφόρων φορέων σε θέματα Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιχειρησιακών Σχεδίων και Οργάνωσης Επιχειρήσεων, δράσεων Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (1993-2004). Έχει συμμετοχή: σε Συμβούλια Υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. στις συναντήσεις Γενικών Διευθυντών Ανώτατης Εκπαίδευσης (ως εθνικός εκπρόσωπος), σε συναντήσεις με Υπουργούς Παιδείας και αρμόδιους φορείς –εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κίνας, Η.Π.Α., Γαλλίας, Γερμανίας, Ιταλίας, Ισπανίας, Αγγλίας, Βουλγαρίας, Κύπρου, Τυνησίας κλπ, σε επίσημες επισκέψεις του Προέδρου της Δημοκρατίας, Υπουργών κλπ στις συνόδους Πρυτάνεων και Προέδρων Τ.Ε.Ι.

Ευστάθιος Χατζικωνσταντινίδης

Βιογραφικό

Ο Ευστάθιος Χατζικωνσταντινίδης είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς και Διευθυντής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στην «Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου». Σπούδασε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο   Θεσσαλονίκης.

Ο Ευστάθιος Χατζικωνσταντινίδης είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς και Διευθυντής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στην «Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου». Σπούδασε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Έχει διατελέσει Αναπληρωτής Πρόεδρος της επιτροπής εξετάσεων του Υπουργείου Οικονομικών για την απόκτηση άδειας Αναλογιστή, Μέλος της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πειραιώς και Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Στατιστικού Ινστιτούτου (Ε.Σ.Ι.). Τα ερευνητικά του αντικείμενα αποτελούν ο Αναλογισμός, η Θεωρία Κινδύνου, η Θεωρία Χρεοκοπίας, τα Μοντέλα συλλογικού κινδύνου στα Αναλογιστικά Μαθηματικά, η Θεωρία Κατανομών, η Θεωρία Ροών, η Θεωρία Αξιοπιστίας, και οι Βέλτιστοι Πειραματικοί Σχεδιασμοί. Έχει δημοσιεύσει μελέτες σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά υψηλού κύρους, όπως τα εξής: Journal of Computational and Applied Mathematics, Scandinavian Actuarial Journal, Mathematics and Economics, Annals of the Institute of Statistical Mathematics, Advances in Applied Probability, Journal of Statistical Planning and Inference, Journal of Combinatorial Mathematics and Combinatorial Computing. Ήταν μέλος οργανωτικών ή και επιστημονικών επιτροπών των Ελληνικών και ξένων συνεδρίων όπως: 17th European Meeting of Statisticians (EMS) της Bernoulli Society, Θεσσαλονίκη, 12o Πανελλήνιο Συνέδριο Στατιστικής, Σπέτσες, 13o Πανελλήνιο Συνέδριο Στατιστικής, Φλώρινα, 14o Πανελλήνιο Συνέδριο Στατιστικής, Σκιάθος, και 11th International Congress on Insurance: Mathematics and Economics, Πειραιάς.

Παναγιώτης Ξένος

Ο Παναγιώτης Ξένος είναι Επίκουρος Καθηγητής Ασφαλιστικής Επιστήμης, στο Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Ο Παναγιώτης Ξένος είναι Επίκουρος Καθηγητής Ασφαλιστικής Επιστήμης, στο Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Έχει Διδακτορικό Δίπλωμα (PhD) από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Μεταπτυχιακές Σπουδές από το Brandeis University (Massachusetts USA), και το Boston University (Massachusetts, USA), καθώς επίσης έχει παρακολουθήσει εξειδικευμένο workshop από το York University (UK). Έχει συμμετάσχει σε ερευνητικά προγράμματα στην Ελλάδα («Αριστεία ΙΙ», «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές-κύκλος Β'» του Υπουργείου Ανάπτυξης») και στην Ευρώπη (Fondazione Giacomo Brodolini and European Commission research program). Έχει δημοσιεύσεις σε Ελληνικά και ξένα επιστημονικά περιοδικά υψηλού κύρους σχετικά με την αποδοτικότητα και τη παραγωγικότητα Δημοσίων και Ιδιωτικών φορέων Ασφάλισης και Υγείας, τις μεθόδους αποζημίωσης των ιατρικών επαγγελμάτων και υπηρεσιών, και την βιωσιμότητα του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης. Έχει παρουσιάσει σχετικές μελέτες σε επιστημονικά συνέδρια και forums σε Ευρώπη, Ασία και Αυστραλία. Επίσης, συμμετείχε στο συνέδριο του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας στην Βαρκελώνη το 2015 με αντικείμενο την χρηματοδότηση του Τομέα Υγείας. Είναι κριτής επιστημονικών περιοδικών και μέλος επιστημονικών εταιριών.