Διευθυντής Εργαστηρίου

Διευθυντής Εργαστηρίου

Μιλτιάδης Νεκτάριος

Ο Μιλτιάδης Νεκτάριος είναι Καθηγητής του Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς και διευθυντής του Εργαστηρίου Διαχείρισης Κινδύνων και Ασφάλισης (LabRMI). Απόφοιτος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (πρώην ΑΣΟΕΕ) και κάτοχος διδακτορικού διπλώματος του TEMPLE University(Philadelphia USA), έχει ειδικευθεί στην ιδιωτική και κοινωνική ασφάλιση και στη δημόσια οικονομική. Διετέλεσε διευθύνων σύμβουλος στη Χρηματιστηριακή Β. Ελλάδος (1991-93) και στην Εθνική Ασφαλιστική (1993-99), Διοικητής του ΙΚΑ (1999-2004) καθώς και Πρόεδρος της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (1993-96) και της ΑΕΔΑΚ Ασφαλιστικών Οργανισμών (2000-2004). Πρ. Μέλος της επιτροπής για την μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού συστήματος (2015). Είναι συγγραφέας αρκετών βιβλίων και τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα καλύπτουν τις περιοχές των εφαρμογών της θεωρίας διαχείρισης των κινδύνων, της σύγκλισης ασφαλιστικών και χρηματοοικονομικών αγορών, της κοινωνικής ασφάλισης για συντάξεις και των συστημάτων υπηρεσιών υγείας. Μελέτες του έχουν δημοσιευθεί από την Παγκόσμια Τράπεζα (World Bank) και επιστημονικά περιοδικά υψηλού κύρους όπως τα εξής: European Journal of Operational Research, The Geneva Papers on Risk and Insurance - Issues and Practice, Risk Management and Insurance Review, Asia-Pacific Journal of Risk and Insurance, Journal of Insurance Regulation, International Journal of Social Economics, The Journal of Risk Finance, Cost Effectiveness and Resource Allocation, Journal of Hospital Administration, και άλλα.