Βιβλία4

11/12/2017
Α Κυριαζής και συν | (2012)
Η διδασκαλία και μάθηση των θετικών επιστημών με τη βοήθεια του υπολογιστή. Μοντελοποίηση, προσομοίωση και εφαρμογές
Εκδόσεις Παπαζήση.
Βιβλία4