Αρχική

Καλώς Ήρθατε

Το Εργαστήριο Διαχείρισης Κινδύνων και Ασφαλίσεων του Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης αποτελεί μια ώριμη εξέλιξη στην ανάπτυξη των σχετικών γνωστικών αντικειμένων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Τόσο στο προπτυχιακό όσο και στο μεταπτυχιακό επίπεδο σπουδών, το Πανεπιστήμιο Πειραιώς αποτελεί τον πρωτοπόρο εκπαιδευτικό οργανισμό της χώρας στα αντικείμενα της διαχείρισης των κινδύνων, της ασφάλισης και του αναλογισμού.

ΕΡΕΥΝΑ

Βιβλία

Μ Νεκτάριος, Π Τήνιος και Γ. Συμεωνίδης / (2018)
Συντάξεις για Νέους. Ένα Αναπτυξιακό Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης.
Αθήνα - Εκδόσεις Παπαζήση
Π Τήνιος | (2017)
Συντάξεις
Αθήνα - Εκδόσεις Παπαδοπούλου
Μ Νεκτάριος | (2016)
Μεθοδολογία Διαχείρισης Κινδύνων Επιχειρήσεων
Αθήνα - Εκδόσεις Παπαζήση
Μ Νεκτάριος | (2014)
Ιδιωτική Ασφάλιση και Διαχείριση Κινδύνων
Αθήνα - Εκδόσεις Παπαζήση
Α Κυριαζής και συν | (2012)
Η διδασκαλία και μάθηση των θετικών επιστημών με τη βοήθεια του υπολογιστή. Μοντελοποίηση, προσομοίωση και εφαρμογές
Εκδόσεις Παπαζήση.

Άρθρα

P Xenos, J Yfantopoulos, M Nektarios, N Polyzos, P Tinios, A Constantopoulos | (2017)
Efficiency and productivity assessment of public hospitals in Greece during the crisis period 2009–2012. Cost Effectiveness and Resource Allocation 15 (1), 6
P Xenos, M Nektarios, A Constantopoulos, J Yfantopoulos | (2016)
Two-stage hospital efficiency analysis including qualitative evidence: A Greek case. Journal of Hospital Administration 5 (3), 1
Nektarios Μ, Xenos P, Nektarios G, Poulakis K, Chouzouris M | (2015)
Efficiency Analysis of Lloyd’s Syndicates: a Comparison of DEA and SFA Approaches. Spoudai, 65(1):27-46
Κ. Πουλάκης, M. Χουζούρης, A. Κωνσταντόπουλος, K. Δασκαλοπούλου, Π. Ξένος, Ν. Πολύζος | (2015)
Μοντέλα γραμμικής παλινδρόμησης στην πρόγνωση της εξέλιξης του ΟΕΜ μέσω των δεικτών ΤΝΙ, CRP, AST. Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής, 32(1):92-95.
Π. Ξένος, Μ. Νεκτάριος, Ν. Πολύζος, Ι. Υφαντόπουλος | (2014)
Σύγχρονες Μέθοδοι Χρηματο-δότησης Νοσοκομείων, Ανταγωνισμός και Οικονομικά Κίνητρα. Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής, 31(2):172-185.

Συνέδρια - Παρουσιάσεις

Π. Ξένος | (2017)
Το μέλλον της ασφάλισης στην υγειονομική περίθαλψη: συμπληρωματικότητα και ανταγωνισμός μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Forum για τα Οικονομικά και της Πολιτικές Υγείας, Καμένα Βούρλα
Μ Νεκτάριος, Π Τήνιος, Γ Συμεωνίδης | (2017)
Μελέτη για το Συνταξιοδοτικό. Συνέδριο της Ένωσης Αναλογιστών Ελλάδος «Work In Progress 2016: Το Συνταξιοδοτικό στην Ελλάδα του Σήμερα».
Μ. Νεκτάριος | (2017)
1ο Ασφαλιστικό συνέδριο Ναυτεμπορικής. Ασφαλιστικό: Η επόμενη Ημέρα, Αθήνα
Μ. Χουζούρης και συν | (2017)
Μέθοδος υπολογισμού του συνωστισμού σε τμήμα Επειγόντων περιστατικών: Μια έρευνα πεδίου. 43ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, Αθήνα
Μ Χουζούρης και συν. | (2017)
Η επίδραση των οικονομικών παραγόντων στους δείκτες θνησιμότητας του πληθυσμού της Ελλάδας την περίοδο 2008-2015. 43ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, Αθήνα

Νέα - Ανακοινώσεις

22/02/2019
Το ασφαλιστικό και η ανάπτυξη απαιτούν συν...
του Μιλτιάδη Νεκτάριου*Στη χώρα όπου έχει συμβεί η μεγαλύτερη καταστροφή του συστήματος συντάξεων στη μετ...
22/02/2019
Επενδύσεις και σύστημα συντάξεων
του Μιλτιάδη Νεκτάριου*Για τη μεταμνημονιακή Ελλάδα τίθενται τρία ερωτήματα: α) πόσο διαφορετική θα είναι...
10/12/2018
Tο ΘΕΜΕΛΙΟΝ της βάσεως της ιδιωτικής ασφάλ...
11/06/2018
Νέο βιβλίο του Καθηγητή κ. Νεκτάριου με τί...
Το νέο βιβλίο του Καθηγητή κ. Μιλτιάδη Νεκτάριου αποτελεί την συνέχεια και ολοκλήρωση της μετάβασης από τ...