Συνέδρια - Παρουσιάσεις

Π. Ξένος | (2017)
Το μέλλον της ασφάλισης στην υγειονομική περίθαλψη: συμπληρωματικότητα και ανταγωνισμός μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Forum για τα Οικονομικά και της Πολιτικές Υγείας, Καμένα Βούρλα
Μ Νεκτάριος, Π Τήνιος, Γ Συμεωνίδης | (2017)
Μελέτη για το Συνταξιοδοτικό. Συνέδριο της Ένωσης Αναλογιστών Ελλάδος «Work In Progress 2016: Το Συνταξιοδοτικό στην Ελλάδα του Σήμερα».
Μ. Νεκτάριος | (2017)
1ο Ασφαλιστικό συνέδριο Ναυτεμπορικής. Ασφαλιστικό: Η επόμενη Ημέρα, Αθήνα
Μ. Χουζούρης και συν | (2017)
Μέθοδος υπολογισμού του συνωστισμού σε τμήμα Επειγόντων περιστατικών: Μια έρευνα πεδίου. 43ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, Αθήνα
Μ Χουζούρης και συν. | (2017)
Η επίδραση των οικονομικών παραγόντων στους δείκτες θνησιμότητας του πληθυσμού της Ελλάδας την περίοδο 2008-2015. 43ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, Αθήνα
Μ Χουζούρης | (2017)
Μέτρηση της πιθανότητας εισαγωγής ασθενών σε μονάδες νοσηλείας μέσω των ΤΕΠ. 30ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στατιστικής, Πύλα Κύπρου
Ξένος Π. | (2016)
Προγραμματισμός και λειτουργία της πλευράς της ζήτησης των υπηρεσιών υγείας Forum για τα Οικονομικά και της Πολιτικές Υγείας, Ιωάννινα.
Genova A, Tinios P, Xenos P. | (2016)
Quality of service and working times at times of austerity: Italy and Greece compared. European Sociological Association Conference, Sociology of Health and Illness, University of Lisbon
Ξένος Π, Νεκτάριος Ν, Κωνσταντόπουλος Α, Υφαντόπουλος Ι. | (2016)
Ανάλυση Αποδοτικότητας Δύο Σταδίων Ελληνικών Δημόσιων Νοσοκομείων, με χρήση ποιοτικών δεδομένων. 42ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, Αθήνα
M. Chouzouris, K. Poulakis, G. Nektarios, P. Xenos. | (2014)
Efficiency analysis of Lloyd’s Syndicates: A DEA approach. 27ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικού Στατιστικού Ινστιτούτου, Θεσσαλονίκη,